Match Report
Sherborne Girls 1st Team vs  U19 Netball County tournament
On: Tuesday, 06 Nov 2018
Venue: Away

Round 1 v BSG Won 10-4

Round 2 v Blanford Won 15-2

Round 3 v Canford Lost 7-11

Round 4 v Thomas Harrdye Won 8-6

Round 5 v Highcliffe Won

Semi v QE Lost

Final v Canford Lost